Formek Plant

FORMEK PLANT ON PROSESSI- JA TEHDASSUUNNITTELUUN KEHITETTY LAADUKAS PALVELUKOKONAISUUS.

Tarjoamme huipputason ratkaisuja vaativiin prosessi- ja tehdassuunnitteluprojekteihin.
Joka projektissa pyrimme saamaan kaiken irti teknisten prosessien tietämyksestämme asiakkaan teollisuudenalalla. Tavoitteenamme on pitää asiakkaat kilpailijoiden edellä.

Formek Plant tuotepalvelussa pääsuunnittelutyökalumme on AutoCAD 2D, Vertex Plant ja SolidWorks 3D.

Prosessisuunnittelu

Laaja ja vankka kokemus prosessisuunnittelusta teollisuuden eri aloille.

Prosessisuunnitteluun kuuluu:
• virtaus- ja PI-kaaviot
• prosessiselvitykset
• ohjelma- ja prosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
• virtaustekniset mitoitukset
• kustannusarviot
• laitemitoitukset

Teräsrakennesuunnittelu

Teräsrakenne-suunnittelu

Turvallisen teräsrakennesuunnittelun tärkeimpinä elementteinä ovat rakenteen vakauden, lujuuden ja jäykkyyden takaaminen.

Laadukkaalla suunnittelulla ja tarkalla lujuuslaskennalla pyritään saamaan lopputulos, joka kestää sille suunnitellun käyttöajan ja toiminnan.

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennan avulla huomioidaan rakenteisiin ja tuotteisiin kohdistuvaa kuormitusta.

Rakenteen käyttäytymisen simulointi nykyaikaisia ohjelmia käyttäen säästää aikaa ja rahaa. Formek Engineering Oy tarjoaa lujuuslaskentaa omana palveluna, tai osana suunnittelupalvelukokonaisuutta.

Layout-suunnittelu

Tehdaslayoutin avulla on helpompi selvittää prosessialueen tilankäyttö ja käytettävyys.

Laadukkaalla layoutsuunnittelulla saamme optimoitua tilankäytön unohtamatta kuitenkaan käytettävyyttä.

Putkistosuunnittelu

Putkistosuunnitteluosaaminen kattaa vaativat putkistot sekä kunnossapitosuunnittelun.

Formek Engineering Oy tarjoaa suunnittelupalvelua kaikkiin prosessiteollisuuden putkistoihin. Toimeksiannot kattavat esi- ja toteutussuunnittelun, sisältäen lujuuslaskennat, joissa huomioidaan myös lämpöjännitykset.

Esisuunnittelu

Esisuunnittelussa tekniset ominaisuudet suunnitellaan investointia varten ennen projektin etenemistä.

Tarkalla esisuunnittelulla päästään jopa 10% kustannustarkkuuteen.

Säiliösuunnittelu

Säiliösuunnittelun päämittakuvan avulla kerrotaan säiliön mitat sekä putkiyhteiden suunnat ja koot.

Säiliösuunnittelussa huomioidaan myös prosessin käyttöarvot.

Asennusvalvonta

Teollisuuden asennusvalvonta varmistaa asennuksen laadun, aikataulun, dokumentoinnin ja tekniset yksityiskohdat.

Hyvin johdetulla ja laadukkaalla asennusvalvontatyöllä on merkittävä vaikutus käyttöönottovaiheen onnistumiseen.

Ennakkohuolto ja laitteiden dokumentointi

Meillä on laaja kokemus SAP-kunnossapitojärjestelmän päivityksistä. 

Päivitämme toimintopaikka- ja laitehierarkian sekä ennakkohuoltosuunnitelmat.

Kiitos, lomake on lähetetty!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.