Formek Plant

Tehdassuunnittelua suuriin ja pieniin projekteihin

Tarjoamme huipputason suunnitteluratkaisuja vaativiin prosessi- ja tehdassuunnitteluprojekteihin. Jokaisessa projektissa otamme kaiken irti teknisten prosessien tietämyksestämme asiakkaan teollisuudenalalla. Tavoitteenamme on pitää asiakkaat kilpailijoidensa edellä.

Meiltä saatte tehtaisiinne konsepti-, esi- ja toteutussuunnittelupalvelut. Meillä myös laaja kokemus dokumentoinnista SAP- ja ALMA -järjestelmiin.

Formekin henkilöstö on aina valmiina toimimaan myös asiakkaan tiloissa. Toteutamme tehdassuunnitteluprojekteja sekä tuntiperusteisesti että kiinteään hintaan. Henkilöstöllämme on tavanomaisempien projektien lisäksi kokemusta tehtaiden EPCM -projekteista.

Formek Plant -tuotepalvelussa pääsuunnittelutyökalumme on AutoCAD 2D, Vertex G4 Plant ja SolidWorks 3D.

FORMEK PLANT ON PROSESSI- JA TEHDASSUUNNITTELUUN KEHITETTY LAADUKAS PALVELUKOKONAISUUS

Esisuunnittelu

Esisuunnittelussa tekniset ominaisuudet suunnitellaan investointia varten ennen projektin etenemistä. Esisuunnittelun päätavoitteena on yleensä investoinnin budjetti. Tehtaiden esisuunnittelussa huomioidaan kaikki tehdassuunnittelun osa-alueet aina lay-out -suunnittelusta lujuuslaskentaan ja käyttöönottoon asti. Huolellisella esisuunnittelulla päästään investoinneissa jopa 10% kustannustarkkuuteen.

Prosessisuunnittelu

Prosessisuunnittelun tärkeimpiä tavoitteita on PI-kaavioiden luominen sekä putkistojen virtausmitoitukset. Laadimme myös toimintaselostukset automaatiosuunnittelua varten. Formek Engineering Oy:n laaja kokemus kemian- ja energiatekniikan prosessisuunnittelusta takaa onnistuneen lopputuloksen.

Layout-suunnittelu

Tehdas-layoutin avulla selvitetään prosessialueen tilankäyttö sekä käytettävyys. Laadukkaalla layout-suunnittelulla saamme optimoitua asiakkaan tilankäytön sekä varmistettua laadukkaan työympäristön tehtaan tuotantohenkilöstölle.

Säiliösuunnittelu

Säiliöiden päämittakuvien avulla esitetään säiliön mitat sekä putkiyhteiden suunnat ja koot. Säiliösuunnittelussa huomioidaan myös prosessin käyttöarvot. Laadukkaalla layout- ja säiliösuunnittelulla saadaan aikaan toimiva kokonaisuus käytön ja kustannusten kannalta.

Putkistosuunnittelu

Formek Engineering Oy tarjoaa suunnittelupalvelua kaikkiin prosessiteollisuuden putkistoihin. Toimeksiannot kattavat esi- ja toteutussuunnittelun, sisältäen lujuuslaskennat, joissa huomioidaan myös lämpöjännitykset. Kauttamme saatte tehtaiden 3D -mallinnuksen, putki-layoutit ja putkistoisometrit.

Teräsrakennesuunnittelu

Teräsrakennesuunnittelun tärkeimpinä elementteinä ovat rakenteen vakauden, lujuuden ja jäykkyyden takaaminen. Laadukkaalla suunnittelulla ja tarkalla lujuuslaskennalla varmistetaan, että teräsrakenne kestää sille suunnitellun käyttöajan ja toiminnan. Hoitotasot suunnitellaan standardin SFS-EN 1092 mukaisesti.

Lujuuslaskenta

Lujuuslaskennan avulla tarkastellaan rakenteisiin ja tuotteisiin kohdistuvaa kuormitusta. Lisäksi laskennan avulla saadaan rakenteen kestävyys ja valmistettavuus optimoitua. Formek Engineering Oy tarjoaa lujuuslaskentaa omana palveluna, tai osana suunnittelupalvelukokonaisuutta. Meillä on kokemusta putkistojen sekä teräsrakenteiden lujuuslaskennasta. Hallitsemme myös lujitemuovirakenteiden lujuuslaskennan.

Asennusvalvonta

Asennusvalvonta varmistaa asennuksen laadun, aikataulun, dokumentoinnin ja tekniset yksityiskohdat. Hyvin johdetulla ja laadukkaalla asennusvalvontatyöllä on merkittävä vaikutus käyttöönottovaiheen onnistumiseen. Formek Engineering Oy:n asiantuntijat varmistavat, että käyttöönotto onnistuu sujuvasti.

Ennakkohuolto ja laitteiden dokumentointi

Formek Engineering Oy:n asiantuntijoilla on laajaa kokemus SAP-kunnossapitojärjestelmien päivityksistä. Päivitämme toimintopaikka- ja laitehierarkian sekä ennakkohuoltosuunnitelmat. Hallitsemme myös ALMA -järjestelmän projektit sekä dokumenttien hallinnan.

Asiakkaitamme

Kiitos, lomake on lähetetty!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.