Formek MAchine

FORMEK MACHINE ON KONE- JA LAITESUUNNITTELUUN KEHITETTY PALVELUKOKONAISUUS.

Tarjoamme huipputason ratkaisuja vaativiin kone- ja laitesuunnitteluprojekteihin. Jokainen projekti hiotaan viimeisten standardien mukaisesti. Formek Machine tuotepalvelussa pääsuunnittelutyökalumme on SolidWorks 3D.

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu varmistaa tuotteen valmistettavuuden, toimivuuden, käytettävyyden ja tehokkaat valmistuskustannukset.

Työvälinesuunnittelu

Työvälineen suunnittelulla määritetään työvälineen perusosat, kiinnityskohdat, kutistumat ja toleranssit.

Suunnittelu auttaa myös työvälineen toiminnallisuuden varmistamiseen.

Nostoapuvälinesuunnittelu

Nostinvälineiden suunnittelua ohjaa vahvasti turvallisuusstandardien noudattaminen.

Nostoapuvälineille tehdään aina lujuustarkastelu, jonka tulosten pohjalta laaditaan standardien mukainen raportti.

Ohutlevysuunnittelu

Ohutlevyvalmistus on kustannustehokas menetelmä tuotteiden valmistukseen.

Laadukkaalla suunnittelulla saamme asiakkaalle kustannustehokkaan ratkaisun.
Panostamme ohutlevyteknologian tuntemukseen ja huomioimme valmistuksessa käytettävän laitekannan.

Esisuunnittelu

Esisuunnittelussa tekniset ominaisuudet suunnitellaan investointia varten ennen projektin etenemistä.

Tarkalla esisuunnittelulla päästään jopa 10 % kustannustarkkuuteen.

Asennusvalvonta

Teollisuuden asennusvalvonta varmistaa asennuksen laadun, aikataulun, dokumentoinnin ja tekniset yksityiskohdat.

Hyvin johdetulla ja laadukkaalla asennusvalvontatyöllä on merkittävä vaikutus käyttöönottovaiheen onnistumiseen.

Kiitos, lomake on lähetetty!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.